Onze specialisatie is duurzame verwerking van organische reststoffen (o.a. GFT en mest) door middel van vergisting en compostering. We adviseren en managen projecten op gebied van technologische verduurzaming van afvalverwerking, begeleiden aanbestedingsprocedures en zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van microbiologische inspecties en procesvalidaties op verwerkingsinstallaties van GFT en mest in het kader van de verordening dierlijke bijproducten.

Onze dienstverlening

Strategische beleidsplanning

helder beleidsplan met een duidelijke toekomstvisie

Innovatie en technologie

beter inspelen op de markt, met als vertrekpunt uw organisatie

Dossier en recht

uw juridische positie gebaseerd op een sterk dossier


Wij werken professioneel, snel, doelgericht en zonder overhead. Met al 10 jaar praktische ervaring met management en bestuur in de afvalbranche.

Daardoor zijn onze kosten laag en zijn de financiële baten voor u hoog in verhouding tot de kosten.

Maatschappelijk verantwoord

Ons bedrijf neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (MVO-verslag).

Nieuws

Voorbeeldproject

Vergisting en compostering in De Meerlanden.

De biogasopwerking, vergisting en compostering op De Meerlanden. Projectmanagement wis uitgevoerd door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V.
Reportage met uitleg over de installatie

Infographic die gegevens van de duurzame verwerking van GFT in vergisting- en composteringsinstallaties duidelijk weergeeft.

Bekijk hier de grote versie.

Bekijk meer referentieprojecten om te zien welke expertise Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. in huis heeft en hoe het deze toepast.


Nieuwe publicaties

Wetenschappelijke publicaties

(Tijdschrift)artikelen


Presentaties


Meer publicaties kunt u hier lezen.